Indkaldelse til generalforsamling i Musikforeningen Bedrock

Medlemmer af Musikforeningen Bedrock indkaldes hermed til den årlige generalforsamling. (Du er medlem af foreningen, hvis du betaler kontingent.) Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 28. april 2012 kl. 15.00 i Den Integrerede Institution Murergårdens lokaler, Thorupsgade 4-6, 2200 København N. (Indgang fra Korsgade 9 gennem porten.) Dagsorden: Valg af dirigent og referent. Valg af stemmetællere. […]