Bestyrelsesmøde

På generalforsamlingen d. 18. maj blev følgende valgt til bestyrelsen: Henrik M. (næstformand), Henrik S., Thomas, Kasper, Mads M., Emil, Peter, Rasmus, Christian (formand), Michael (kassér), Sara . Den ny bestyrelse konstitueres på deres første møde SØNDAG d.1 JUNI KL 15.00 i førerbunkeren. Referatet af generalforsamlingen kan hentes her: bedrock_ref_180508.doc

Generalforsamling i Bedrock

Kære ven Som medlem af musikforeningen BEDROCK, indkaldes du hermed til den årlige generalforsamling! Generalforsamlingen finder sted søndag d.18. maj 2008 kl. 16.00, i Den Integrerede Institution Murergården´s lokaler, Thorupsgade 2-6 2200 København N. Indgang fra Korsgade 9 gennem porten. Dagsordenen: Valg af dirigent og referent. Valg af stemmetællere. Formandsberetning. Godkendelse af årsregnskab. Indkomne forslag […]