Kære ven
Som medlem af musikforeningen BEDROCK, indkaldes du hermed til den årlige generalforsamling!
Generalforsamlingen finder sted søndag d.18. maj 2008 kl. 16.00, i Den Integrerede Institution Murergården´s lokaler, Thorupsgade 2-6 2200 København N. Indgang fra Korsgade 9 gennem porten.

Dagsordenen:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandsberetning.
  4. Godkendelse af årsregnskab.
  5. Indkomne forslag (herunder forslag til vedtægtsændringer).
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10. maj. på smileon@comxnet.dk
Det forventes at minimum 1 person fra hvert band møder op!
Er der ikke en repræsentant fra dit band, skal du være opmærksom på at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der vil blive serveret øl og vand samt mad.
Er du forhindret i at møde op – venligst meld afbud på smileon@comxnet.dk.
Er du interesseret i at komme på foreningens mailliste, send en mail til smileon@comxnet.dk

Bedste hilsener fra bestyrelsen i BEDROCK

Skriv et svar