Fakta om musikforeningen BEDROCK

Foreningen blev dannet af udøvende musikere ved stiftende generalforsamling i marts 2000. Foreningen er beliggende i et gammelt bunkerkompleks i København, og har gennemsnitligt 80 aktive medlemmer, og råder over 8 øvelokaler, et værksted/mødelokale og et lydstudie med såvel analog som digitalt udstyr til indspilning og masterering.

Foreningens kerneydelser til medlemmerne

– at stille egnede øvelokaler til rådighed for medlemmerne. Antallet af timer hvor der spilles musik i lokalerne er opgjort til ca. 6200 timer årligt.

– adgang til et værksted for reparation af musikudstyr, lån af værktøj m.m.

– mulighed for indspilninger af medlemmernes musik, i foreningens lydstudie på favorable vilkår.

– mulighed for lån af foreningens musikudstyr, herunder mikrofoner, stativer m.m.

Samarbejdspartnere

København Kommune

Musikforeningen BEDROCK har et formaliseret samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen, og aflægger årligt dokumentation for aktiviteterne, samt årsregnskab til København Kommune. Foreningen er godkendt som folkeoplysende forening med aktiviteter for børn og unge.

Københavnernetværket/ORA København

Er et netværk af musikforeninger i København Kommuner, der samarbejder kulturpolitisk og på generelt aktivitetsmæssigt niveau.

Legeplads under opsyn

Foreningen deler med legepladsen ved siden af, et område under København kommune – Vej og Park. Ansatte ved legepladsen har kendskab til BEDROCK`s aktiviteter.

Skriv et svar