Medlemmer af Musikforeningen Bedrock indkaldes hermed til den årlige generalforsamling. (Du er medlem af foreningen, hvis du betaler kontingent.)

Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 28. april 2012 kl. 15.00

i Den Integrerede Institution Murergårdens lokaler, Thorupsgade 4-6, 2200 København N. (Indgang fra Korsgade 9 gennem porten.)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandsberetning.
  4. Godkendelse af årsregnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Vedtægtsændringer.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af revisor.
  9. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 21. april på: bestyrelsen@bedrockmusic.dk.

Det forventes at minimum én repræsentant fra hvert band er til stede ved generalforsamlingen.

Medlemmer der er forhindret i at deltage, skal melde afbud til bestyrelsen@bedrockmusic.dk senest 21. april. Husk at angive bandnavn og bunkerrum.

Er der ingen repræsentanter til stede fra dit band, skal du/I være opmærksomme på, at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der vil blive serveret øl og vand samt mad.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i BEDROCK