Der er konstateret problemer med rotter omkring vores bunkere, og et enkelt kræ eller to har også fået forvildet sig ned i en af bunkernedgangene.

Bestyrelsen henstiller derfor til, at der ikke efterlades skrald, madrester eller andet der kan have interesse for sultne skadedyr, og at eventuelle rotteobservationer rapporteres videre til Heinz eller bestyrelsen.

Fra bestyrelsens side vil vi kontakte udlejer om sagen, og håber at problemet hurtigt er løst.