Kære Bedrock Medlem og Musiker

Du indbydes hermed til den årlige generalforsamlingen i din øvelokaleforening 2014. Den afholdes:

Østerbrohuset, Ã…rhusgade 101-103, 2100 Kbh Ø. Lørdag den 10. Maj 2014 kl 13-17

Foreningen vil byder på smørrebrød og drikkevarer

Dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent.
2: Valg af stemmetællere.
3: Formandsberetning.
4: Godkendelse af årsregnskab.
5: Indkomne forslag. (forslag stillet om vedtægtsændring)
6: Valg af bestyrelse
7: Valg af revisor.
8: Evt.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og det er derfor vigtig at du dukker op. Der er stillet forslag om at lave en strukturændring, så det bliver lettere for bestyrelsen at komme i kontakt med de enkelte rum. Forslaget vil blive motiveret under punkt 5. Vedtægtstilføjelsen lyder således:

§ 5 stk 4:

Hvert af foreningens 7 øverum er ansvarlig for at udpege en rummand. Rummanden varetager kontakten mellem bestyrelsen og det pågældende øverum. Bestyrelsen indkalder til tre årlige rummandsmøder for samtlige rummænd.

Vedtægter kan rekvireres her

Vi håber at se dig og regner med at hver band sender en repræsentant. Foreningen forvalter øvelokalerne og ønsker man ikke at deltage, kan man risikere, at der bliver truffet beslutninger på ens vegne.

Vel Mødt og Rock n’ Roll

Bestyrelsen for øvelokaleforeningen Bedrock

OBS: Generalforsamlingen er ikke lovligt indkaldt jf. vedtægter §6