DIN ØVELOKALEFORENING HOLDER

GENERALFORSAMLING

18. MAJ 2013

Medlemmer af Musikforeningen Bedrock indkaldes hermed til den årlige generalforsamling. (Du er medlem af foreningen, hvis du betaler kontingent.)

Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 18. maj fra 13.00 – 17.00

i Østerbrohuset, Ã…rhusgade 101-103 – 2100 København Ø

MØDET STARTER PRÆCIST kl. 13.00 – KOM TIL TIDEN!

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandsberetning.
  4. Godkendelse af årsregnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Vedtægtsændringer.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af revisor.
  9. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. maj på: bestyrelsen@bedrockmusic.dk.

Det forventes at minimum én repræsentant fra hvert band er til stede ved generalforsamlingen.

Medlemmer der er forhindret i at deltage, bedes melde afbud til bestyrelsen@bedrockmusic.dk senest 10. maj. Husk at angive bandnavn og bunkerrum.

 

Er der ingen repræsentanter til stede fra dit band, skal du/I være opmærksom på, at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og kan træffe beslutninger uden dit bands indflydelse.

 

Der vil blive serveret øl, vand og kaffe samt smørrebrød under mødet. Til dem der har lyst, byder foreningen på øl bagefter på den lokale.

Vi glæder os til at se dig.