Generalforsamling i Bedrock

Kære ven Som medlem af musikforeningen BEDROCK, indkaldes du hermed til den årlige generalforsamling! Generalforsamlingen finder sted søndag d.18. maj 2008 kl. 16.00, i Den Integrerede Institution Murergården´s lokaler, Thorupsgade 2-6 2200 København N. Indgang fra Korsgade 9 gennem porten. Dagsordenen: Valg af dirigent og referent. Valg af stemmetællere. Formandsberetning. Godkendelse af årsregnskab. Indkomne forslag […]