Bestyrelsen må desværre, bl.a. af logistiske årsager og grundet kommunalt bureaukrati, igen udsætte den forestående generalforsamling.

Vi vender tilbage med en dato hurtigst muligt, og indkaldelserne vil naturligvis også blive sendt skriftligt til foreningens medlemmer, såfremt vi har alle medlemmers adresser i kartoteket.