Bedrocks generalforsamling 2010 afholdes lørdag d. 27. marts lørdag d. 24. april. Mødeindkaldelse, dagsorden og frist for indsendelse af forslag vil snart blive postomdelt til foreningens medlemmer.

Det skal desuden oplyses, at bestyrelsen fremover holder sit faste månedsmøde den sidste søndag i hver måned kl. 16:00.

Fremover vil bestyrelsesmøderne ikke blive varslet via e-mail eller hjemmeside. Dog med undtagelse af aflyste eller flyttede mødetidspunkter.

Møderne er naturligvis fortsat åbne for nysgerrige, og referaterne kan også findes her på siden. (Kode kan rekvireres af medlemmerne på mailadressen bestyrelsen@bedrockmusic.dk)