Kære ven

Som medlem af musikforeningen ”BEDROCK”, indkaldes du hermed til den årlige generalforsamling!

(du er medlem af Bedrock, hvis du har indbetalt kontingent til foreningen!!)

Generalforsamlingen finder sted lørdag d.29. maj 2010 kl. 15.00 i Den Integrerede Institution Murergården´s lokaler, Thorupsgade 4-6, 2200 København N. Indgang fra Korsgade 9 gennem porten.

Dagsordenen:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandsberetning.
  4. Godkendelse af årsregnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. maj. på smileon@comxnet.dk

Det forventes at minimum 1 person fra hvert band møder op!

Er der ikke en repræsentant fra dit band, skal du/I være opmærksomme på at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der vil blive serveret øl og vand samt mad.

Er du forhindret i at møde op – venligst meld afbud på smileon@comxnet.dk.

Hilsen bestyrelsen i BEDROCK