Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde søndag d. 30. januar 2011 kl. 16.00 i bunker 111.

Dagsorden er foreløbig og som følger:

1) Godkendelse og opfølgning på sidste referat
2) Økonomi
3) Medlemmer
4) Ansøgninger
5) Refshalen Festival 2011
6) Evt.

Som altid er foreningens bestyrelsesmøder åbne for medlemmer, der enten har punkter til dagsordnen, ansøgninger, eller blot ønsker indsigt i foreningens arbejde.

Vel mødt.