Den nyvalgte bestyrelse holder konstituerende bestyrelsesmøde.

Det er søndag d. 21. juni kl. 16.00

Kom glad!